^Przesuń do góry


Zanim wyjaśnimy tajniki związane z tym procesem na wstępie zaznaczamy, że czeka nas mozolne stanie w kolejkach w urzędach oraz przedłożenie stosu dokumentów. Niestety jest to konieczne, bowiem rejestracja samochodu jest warunkiem koniecznym dopuszczenia pojazdu do ruchu po drogach publicznych.

Głównymi instytucjami, jakie musimy odwiedzić jest Urząd Skarbowy, w którym należy przedłożyć opłaty z tytułu umów kupna-sprzedaży, fakturę lub orzeczenie Sądu o nabyciu spadku (w tym wypadku danego samochodu) oraz Wydział Komunikacji. Kolejność wizytacji tych dwóch urzędów jest dowolna, jednak w przypadku Urzędu Skarbowego na przedstawienie stosownych danych mamy zaledwie 14 dni od momentu zakupienia pojazdu. Z kolei na załatwienie formalności w Wydziale Komunikacji mamy dni 30

Do zarejestrowania pojazdu niezbędne jest wypełnienie specjalnego wniosku (znajdziemy go w Wydziale Komunikacji), na podstawie którego urząd rozpocznie proces rejestracji samochodu. W przypadku samochodów zakupionych w granicach Polski Wydział Komunikacji wymaga przedstawienia następujących dokumentów:

- dowód własności pojazdu (faktura, rachunek, umowa sprzedaży, darowizny, zamiany, orzeczenie Sądu itp.), 

- dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, 

- karta pojazdu - jeśli została wydana, 

- ważna polisa ubezpieczeniowa OC,

- dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych dodatkowo - wypis z właściwego rejestru.

Należy także pamiętać o zwrocie dotychczasowych tablic rejestracyjnych. 

Jeżeli natomiast dokonujemy zmiany homologacji samochodu z ciężarowego na osobowy w celu dokonania zmiany rodzaju pojazdu lub zmiany przeznaczenia samochodu należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji następujące dokumenty:

- fakturę za dokonanie zmiany konstrukcyjnej pojazdu wystawioną przez firmę do tego uprawnioną, 

- oświadczenie firmy dokonującej zmiany rodzaju pojazdu mówiące o dokonanych zmianach, 

- potwierdzony za zgodność z oryginałem REGON firmy dokonującej zmiany rodzaju pojazdu potwierdzający jej uprawnienia w tym zakresie oraz 

- wymienione już wcześniej dokumenty rejestracyjne, a więc: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, tablice rejestracyjne, ważną polisę OC.

W trakcie sprawdzania przez urząd historii samochodu otrzymuje się  tablice wraz z tymczasowym dowodem (tzw. miękki), który należy oddać w momencie odbierania stałego dowodu rejestracyjnego. 

Pojazd rejestruje starosta właściwy dla miejsca zameldowania nowego właściciela samochodu. Koszt całkowity rejestracji, po uwzględnieniu wszystkich wymaganych dokumentów, wykupieniu nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, wykupieniu tablic i dowodów powinien wynieść ok. 170 zł. Wydatek może się zwiększyć o 75 zł w momencie, kiedy nie posiadamy karty pojazdu. Jeżeli natomiast posiadamy auto zabytkowe, które ma zostać wyposażone w żółte tablice trzeba za takie „numery” zapłacić dodatkowo 100 zł. Istnieje możliwość wygrawerowania tablicy specjalnej z dowolnymi literami i numerami (maksymalnie pięć znaków). Cena takich tablic rejestracyjnych wynosi 1000 zł.

W przypadku nabycia auta zarejestrowanego wcześniej w tym samym powiecie, zaopatrzonego w "białe" tablice (unijne) nie ma konieczności wymiany tych tablic i wnoszenia stosownej opłaty. Jedynie trzeba przedłożyć tablice rejestracyjne w celu zmiany znaku legalizacyjnego.

Copyright © 2014. Auto Handel Kiwi - Skup aut Poznań, Swarzędz, Włocławek, Radziejów, Lubraniec  Rights Reserved.